CLEAR AZ (Cắt tảo xanh)

THÀNH PHẦN: 

Amylase (min) 1.400 UI
Phytase (min) 450 UI
Xylanase (min) 750 UI
Độ ẩm (max) 10 %
Chất mang (Dextrose) Vừa đủ 1 kg
0931.460.886