0931.460.886

SM AMINOX – Khoáng hữu cơ cho tôm (dạng nước)

Kẽm hữu cơ           Đồng hữu cơ          Mangan hữu cơ

Canxi hữu cơ         Sắt hữu cơ              Magie hữu cơ

Selen hữu cơ

Vitamin A               Vitamin D3            Vitamin E