0931.460.886

SK-CaP (Đặc trị cong thân)

THÀNH PHẦN:

Trong 1lít sản phẩm có:
Mg (từ Magnesium Chloride) (min-max) 500 – 48.000 mg
Zn (từ Zinc Chloride) (min-max) 10.000 – 180.000 mg
Ca (từ Calcium Chloride) (min-max) 8.000 – 165.000 mg
Na (từ Sodium oxide) (min-max) 6.000 – 155.000 mg
K (từ Potassium Chloride) (min-max) 3.000 – 75.000 mg
Dung môi (nước) vừa đủ 1 lít