0931.460.886

AQUA DINE (Iodine diệt khuẩn)

THÀNH PHẦN:

PVP Iodine (min) 40.000 mg
Dung môi (nước) vừa đủ 1 lít