0931.460.886

AQUA LIVER (Giải độc gan tôm)

THÀNH PHẦN:

Aspartic acid (min) 5.600 ppb
Glutamic acid (min) 3.600 ppb
Acid formic (min) 238.000 ppb
Acid lactic (min) 556.000 ppb
Dung môi (nước) vừa đủ 1 lít