0931.460.886

ENZYME 79 (Enzyme tiêu hóa)

THÀNH PHẦN:

Thành phần: trong 1kg sản phẩm có:
Amylase (min) 3.000 U
Protease (min) 100 U
Độ ẩm (max) 10 %
Chất mang (Dextrose) vừa đủ 1 kg