AQUA LAC (Men tiêu hóa cao cấp)

* Công nghệ đột phá, kết cấu dạng hạt rỗng xốp, khối lượng riêng cao và chìm xuống đáy ao ngay khi rắc. 

* Sản phẩm tan chậm ( không tan trong vòng 7 ngày) 

*Sử dụng sản phẩm trước khi thả tôm, trong khi thả tôm và sau khi thả tôm (Nếu dùng lại nước)

0931.460.886