0931.460.886

AMIN Z (Siêu khoáng tạt)

THÀNH PHẦN:

Thành phần: trong 1kg sản phẩm có:
Na (từ Sodium Chloride) (min-max) 3.000 – 95.000 mg
Mg (từ Magnesium Oxide) (min-max) 15.000 – 245.000 mg
Ca (từ Monocalcium Phosphate) (min-max) 30.000 – 750.000 mg
K (từ Potassium oxide) (min-max) 2.000 – 75.000 mg
Độ ẩm (max) 10 %
Chất mang (CaCO3) vừa đủ 1 kg