0931.460.886

A109 (Đặc trị ký sinh trùng)

THÀNH PHẦN:

Acid propionic (min) 225.000 ppb
Acid lactic (min) 500.000 ppb
Acid fumaric (min) 127.000 ppb
Threonine (min) 100.000 ppb
Glutamic acid (min) 30.000 ppb
Dung môi (nước) vừa đủ 1 lít