0931.460.886

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Các sản phẩm thuốc thủy sản cung cấp khoáng chất thiết yếu cho tôm, đặc trị bệnh cong thân đục cơ, giúp tôm cứng vỏ nhanh sau khi lột; xử lý khí độc trong ao nuôi tôm

Nhóm Khoáng Và Hóa Chất

AMIN Z (Siêu khoáng tạt)

Nhóm Khoáng Và Hóa Chất

AQUA DINE (Iodine diệt khuẩn)

Nhóm Khoáng Và Hóa Chất

NANO MIX (Khoáng tạt)

Nhóm Khoáng Và Hóa Chất

SK-CaP (Đặc trị cong thân)

Nhóm Khoáng Và Hóa Chất

YUCCA USA (Xử lý khí độc)