0931.460.886

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Các sản phẩm thuốc thủy sản nuôi tôm bằng vi sinh như vi sinh xử lý nước, vi sinh xử lý đáy, vi sinh xử lý nhớt bạt, vi sinh cắt tảo xanh, vi sinh cắt tảo đỏ, vi sinh gây màu nước

Nhóm Vi Sinh Xử Lý Môi Trường

BIO MAX 68 (Tẩy nhớt bạt bằng vi sinh)

Nhóm Vi Sinh Xử Lý Môi Trường

CLEAR AZ (Cắt tảo xanh bằng enzyme)

Nhóm Vi Sinh Xử Lý Môi Trường

EM. PLUS (EM gốc)

Nhóm Vi Sinh Xử Lý Môi Trường

MEN VIP 01 (Men vi sinh cao cấp 5in1)

Nhóm Vi Sinh Xử Lý Môi Trường

PRO BZT (Vi sinh đáy)

Nhóm hàng Nhập khẩu nguyên đai

SM BIOSOL – Men vi sinh làm sạch nước

Nhóm Vi Sinh Xử Lý Môi Trường

VS BZT 454 (Vi sinh BZT 2 trong 1)