Hiển thị tất cả 6 kết quả

Các sản phẩm thuốc thủy sản nuôi tôm bằng vi sinh như vi sinh xử lý nước, vi sinh xử lý đáy, vi sinh xử lý nhớt bạt, vi sinh cắt tảo xanh, vi sinh cắt tảo đỏ, vi sinh gây màu nước

Nhóm Vi Sinh Xử Lý Môi Trường

BIO MAX 68 (Xử lý nhớt bạt)

Nhóm Vi Sinh Xử Lý Môi Trường

CLEAR AZ (Cắt tảo xanh)

Nhóm Vi Sinh Xử Lý Môi Trường

EM. PLUS

Nhóm Vi Sinh Xử Lý Môi Trường

MEN VIP 01 (Vi sinh 5 in 1)

Nhóm Vi Sinh Xử Lý Môi Trường

PRO BZT (Vi sinh đáy)

Nhóm Vi Sinh Xử Lý Môi Trường

VS BZT 454 (Vi sinh đáy + Nước)

0931.460.886